Hôm nay: 23/03/2017

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2012 – 2013(25-05-2013)

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TPHCM                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG THCS, THPT DUY TÂN                                              Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

          Số:……../BC-DT                                         

                                                                                   Quận 10, Ngày 25 tháng 05 năm 2013

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2012 – 2013.

 

Năm học 2012-2013 diễn ra trong bối cảnh:

 

                      Là năm mà toàn Đảng bộ và nhân dân TPHCM tập trung triển khai thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chặng đường 10 năm (2011-2020) của Chính phủ, đồng thời tích cực chung tay tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế trong tình hình khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu; thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đảng bộ Quận 10 các năm 2011- 2012 - 2013. Chủ đề của ngành giáo dục và đào tạo Thành phố HCM đề ra:Tiếp tục đổi mới toàn diện nhà trường, xây dựng trường học dân chủ, coi trọng giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức; phát huy năng lực sáng tạo của học sinh, đào tạo ra những con người Việt Nam phù hợp với yêu cầu kinh tế, xã hội thời kỳ hội nhập”.

 

I/ Yêu cầu, nhiệm vụ năm học 2012-2013:

 

Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo TPHCM, trường THCS,THPT Duy Tân đã xác định nhiệm vụ trong kế hoạch năm học:

 

- Tiếp tục xây dựng nhà trường tiên tiến, đạt chuẩn theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo, hòa nhập với ngành giáo dục và đào tạo của địa phương. Đổi mới nhà trường trong đó tập trung vào khâu xây dựng đội ngũ giáo viên ổn định về số lượng và chất lượng. Xây dựng tinh thần đoàn kết, thân thiết giúp đỡ nhau trong hoạt động chuyên môn, trong cuộc sống. Tạo môi trường xanh, sạch đẹp, môi trường học tập nề nếp kỷ cương, đặt mục tiêu chất lượng giáo dục lên hàng đầu.

 

- Học sinh của trường được học tập theo chương trình giáo dục chuẩn quốc gia và được nâng cao trình độ về ngoại ngữ và tin học, hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động trại hè, kỹ năng sống và hướng dẩn phương pháp tự học cho các em, tham gia các chương trình giao lưu văn hóa Mỹ - Việt do Trung tâm văn hóa của Tổng lãnh sự quán Mỹ tổ chức, kết hợp với các hoạt động tham quan dã ngoại tại các trung tâm văn hóa như Đại Nam, Suối Tiên, Thảo Cầm Viên, Đầm Sen, Trung Ương Cục miền Nam; Viện Bảo tàng Chiến tranh, Dinh Thống Nhất..., vừa giúp các em có các điều kiện sinh hoạt tập thể, vui chơi lành mạnh, nhưng vừa học tập sinh động với môi trường thực tế, có tác dụng giáo dục thiết thực về lịch sử và môi trường.

 

- Với xu hướng xây dựng trường học hiện đại, thân thiện đáp ứng nhu cầu xã hội, việc bố trí sĩ số trong một lớp học dưới 30 học sinh mỗi lớp ở cả hai cấp học của nhà trường, tăng thời lượng học tập của học sinh, để học sinh có điều kiện học tập, rèn luyện nhân cách là một trong những biện pháp đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên. Tạo môi trường giáo dục tốt, học sinh được chăm sóc tốt hơn. Giúp các em tự tin trong học tập. Trang thiết bị dạy học như phòng máy vi tính, phòng thực hành lý , hóa, sinh, thư viện, sách, báo của nhà trường đảm bảo cho học sinh thực hành, thí nghiệm và nghiên cứu, tìm hiểu để mở rộng kiến thức, tầm nhìn.

 

- Đội ngũ sư phạm được chọn lựa, bố trí đảm bảo đủ về số lượng, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, xây dựng được mối quan hệ với đồng nghiệp và học sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy.

 

- Tổ chức dạy và học phù hợp với đặc điểm nhà trường: Dành mọi ưu tiên để đầu tư, trang bị các phương tiện giảng dạy, đảm bảo có đầy đủ đồ dùng dạy học theo danh mục, thực hiện đầy đủ các hoạt động giảng dạy, các tiết thực hành, tiết thí nghiệm theo quy định của chương trình. Đội ngũ giáo viên sử dụng phương pháp dạy học hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

 

- Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh: Tổ chức nhiều loại hình hoạt động có chủ điểm để giáo dục, rèn luyện các em, hình thành thói quen, hành vi tốt thông qua các hoạt động ngoại khóa, tổ chức tốt các sinh hoạt, hoạt động lễ hội, sinh hoạt đầu tuần, hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm giáo dục học sinh ý thức tự giác trong học tập, chấp hành pháp luật, trách nhiệm với bản thân.

 

- Nhà trường thực hiện tốt việc phối hợp với phụ huynh trong việc giáo dục, quản lý nhất là những em chưa ngoan thông qua các buổi sinh hoạt chủ nhiệm lớp, đã cảm hóa được nhiều em có sự tiến bộ rõ rệt.

 

- Phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ đóng góp ý kiến xây dựng nhà trường, môi trường giáo dục trong các buổi sinh hoạt định kỳ của Hội đồng sư phạm đã có tác dụng tốt.

 

II/ NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

 

Nâng cao nhận thức tư tưởng và tinh thần trách nhiệm cho tất cả các thành viên của nhà trường thông qua các biện pháp sau đây:

 

- Thực hiện chương trình giáo dục, nhà trường tổ chức giảng dạy đầy đủ các môn học theo khung chương trình do Bộ ban hành, bố trí giáo viên giảng dạy đúng và đủ theo bộ môn, chú ý nhiều đến thực hành vận dụng kiến thức của bài học.Việc giảng dạy các môn học theo chuẩn kiến thức và kỹ năng phù hợp với đối tượng học sinh; tăng thực hành ứng dụng thực tế, quan tâm đến học sinh chậm tiếp thu. Kết quả cho thấy, trong năm học 2012-2013 nhà trường tổ chức giảng dạy nghiêm túc chương trình các môn học; giáo viên chủ động thực hiện đúng phân phối chương trình quy định; các nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục quốc phòng, sinh hoạt tập thể theo các chủ đề của cấp học được tổ chức thực hiện đầy đủ.

 

- Sinh hoạt Tổ chuyên môn được duy trì đều đặn, nhất là tham dự các tiết học thao giảng theo quy định của Sở và Phòng tổ chức nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả tiết dạy, thống nhất một số trọng tâm, mục tiêu của chương trình theo hướng điều chỉnh của Bộ đã triển khai ngay trong đầu năm học.

- Công tác kiểm tra định kỳ, đánh giá học sinh nghiêm túc. Kết quả điểm và nhận xét đánh giá sát với trình độ học lực và hạnh kiểm của học sinh, chống bệnh thành tích trong dạy và học có hiệu quả.

 

III/ KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM HỌC:

 

1/ Các hoạt động về chuyên môn:

 

- Hoạt động quản lý điều hành chuyên môn: Ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch giảng dạy cho từng bộ môn đúng theo quy định của Bộ.

 

- Thời khóa biểu bố trí ngày 2 buổi cho cả năm học: sáng 5 tiết, chiều 3 tiết. Các bộ môn đều được tăng tiết, giáo viên có thêm thời gian bồi dưỡng, phụ đạo học sinh yếu, kém ngay trong giờ chính khóa.

 

- Môn học ngoại ngữ, tin học ngoài giảng dạy theo chương trình của Bộ, nhà trường bố trí thêm các giờ giao tiếp với giáo viên nước ngoài và tăng giờ học trực tuyến online. Tin học được thực hành trên máy tính.

 

- Môn giáo dục quốc phòng  được bố trí chính thức dạy theo chương trình của Bộ.

 

- Chương trình học nghề được bố trí dạy cho học sinh khối lớp 8 và khối lớp 11 để tham gia kỳ thi nghề do Phòng và Sở tổ chức thi vào tháng 6 năm 2013.

 

- Nhà trường luôn tạo điều kiện cho giáo viên tham gia vào các hoạt động chuyên môn, học tập trao đổi kinh nghiệm, dự giờ các môn học tại các trường do Phòng và Sở tổ chức.

 

- Các hoạt động hướng nghiệp và giáo dục ngoài giờ lên lớp được tổ chức thường xuyên với nhiều hoạt động đa dạng như tham quan dã ngoại, tham gia ngày hội giáo dục, thi vẽ tranh, viết văn, thi văn nghệ, trang trí trại hè ở sân trường và từng lớp học.

 

- Hoạt động  thực hành thí nghiệm thực hiện đầy đủ cho cả 3 môn Lý, Hoá, Sinh trong chương trình của Sở tổng số 74 bài với 123 tiết thực hành trong đó có 29 tiết tốt, 86 tiết khá, 8 tiết trung bình, không có tiết yếu.

 

- Xây dựng thư viện đạt chuẩn, bố trí phòng đọc rộng rãi thoáng mát với tổng số trên 2800 đầu sách, báo, thu hút sự tham gia đông đảo của giáo viên, học sinh và PHHS đến đọc.

 

- Công tác kiểm tra, đánh giá học lực được tổ chức thường xuyên, nghiêm túc, thực chất để phân loại chất lượng, qua đó có kế hoạch bồi dưỡng các em còn yếu. Trước mỗi kỳ kiểm tra đều có dành thời gian hướng dẫn ôn tập để học sinh chủ động làm bài tốt hơn.

 

2/ Các hoạt động khác:

 

- Hoạt động Công đoàn: Xây dựng Công đoàn nhà trường được công nhận Công đoàn cơ sở vững mạnh, làm hạt nhân trong các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần và các hoạt động xã hội ngoài nhà trường.

- Hoạt động Đoàn TNCS HCM : Phân công bố trí lại cán bộ làm công tác Đoàn, Đội cho năm mới. Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3/2013 bằng các hoạt động sinh hoạt dưới cờ ôn lại truyền thống, tổ chức các trò chơi nhằm xây dựng tinh thần đoàn kết vui tươi trong học tập. Kết hợp cùng Quận đoàn 10 tổ chức lớp học bồi dưỡng đối tượng và kết nạp được 80 đoàn viên có thành tích trong học tập và sinh hoạt.

 

3/ Công tác y tế học đường:

 

Thực hiện tốt việc chăm sóc sức khoẻ cho CB,GV, CNV và học sinh, ngay tư đầu năm học nhà trường kết hợp với cơ quan y tế tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho tất cả người lao động và học sinh trong nhà trường đều có bảo hiểm y tế. Được UBND quận 10 Cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn “ Trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích”.

 

-          100% cán bộ, giáo viên, nhân viên ký HĐLĐ, trong đó 60% ký hợp đồng dài hạn và đóng bảo hiểm y tế, xã hội.

-          65 cán bộ nhân viên, giáo viên khám sức khỏe định kỳ.

-          325 học sinh khám sức khỏe định kỳ.

-          1200 lượt học sinh và cán bộ nhân viên thường xuyên thăm khám và phát thuốc tại phòng y tế của trường trong năm học 2012 - 2013

 

4/ Công tác căn tin, tạp vụ:

 

Đảm bảo tốt nguồn thực phẩm an toàn tuyệt đối, nhân viên phục vụ nhà ăn được khám sức khoẻ định kỳ. thực đơn bữa ăn thường xuyên được thay đổi phong phú, đa dạng đáp ứng được nhu cấu của học sinh. Chăm lo môi trường cảnh quan xanh, sạch. Trường lớp, nhà vệ sinh luôn được làm sạch.

 

5/ Kết quả công tác giáo dục đào tạo năm học 2012-2013:

 

Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại học lực, hạnh kiểm học sinh căn cứ theo thông tư số 58 ngày 12 tháng 12 năm 2011 của BGD&ĐT về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT.

 

Kết quả đạt được trong năm học  như sau:

* Tổng số học sinh toàn trường là: 316 em.

 

* Về hạnh kiểm:

- Khối THPT: Tốt: 99 tỉ lệ: 50.3%;   Khá: 66 tỉ lệ: 33.5 %;

   Trung bình: 32 tỉ lệ: 16.2 %.

- Khối THCS: Tốt: 79 tỉ lệ: 66.4%;   Khá: 30 tỉ lệ: 25.2 %;

   Trung bình: 10 tỉ lệ: 8.4%;  

* Về học lực:

- Khối THPT: Giỏi: 17 tỉ lệ: 8.6%;   Khá: 60 tỉ lệ: 30.5%;

Trung bình: 110 tỉ lệ: 55.8%;   Yếu: 10 tỉ lệ: 5.1%;   Kém: 0 tỉ lệ: 0.0%.

- Khối THCS: Giỏi: 26 tỉ lệ: 21.8%;   Khá: 20 tỉ lệ: 16.8%;

Trung bình: 59 tỉ lệ: 49.6%;   Yếu: 14 tỉ lệ: 11.8%; Kém: 0 tỉ lệ: 0.0%.

 

IV/ Kết luận:

 

Năm học 2012-2013 diễn ra trong bối cảnh khó khăn về kinh tế trong nước và trên thế giới, cộng với trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận có rất nhiều trường công lập được xây thêm, đây là sự quan tâm đúng mức của nhà nước về việc chăm lo cho giáo dục, phù hợp với mong muốn và yêu cầu học tập của người dân, nhưng cũng ảnh hưởng nhất định đến số lượng học sinh của các trường tư thục và dân lập. Nhưng với sự quản lý chỉ đạo sâu sát của Sở GD&ĐT TPHCM và Phòng GD&ĐT quận 10, sự nỗ lực của HĐQT, Ban giám hiệu và CBGV và nhân viên nhà trường đã phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

 

Thay mặt HĐQT, BGH nhà trường, CBGV, NV và các em học sinh của trường tôi chân thành biết ơn quý PHHS, cảm ơn quí thầy cô đã tận tình chăm lo dạy dỗ các em học sinh và góp phần xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh. Cảm ơn toàn thể CBNV đã đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của trường.

 

Kính chúc quí vị đại biểu, quí PHHS, thầy cô giáo luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt. Chúc các em học sinh tận hưởng những ngày hè vui tươi bổ ích. Đặc biệt là học sinh khối 12 đạt thành tích cao trong các kỳ thi TN THPT và thi ĐH,CĐ. Kính chúc sức khoẻ và cảm ơn các cơ quan báo chí đến dự và đưa tin Lễ tổng kết của nhà trường.

 

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và kính chào.

 

TM. BAN GIÁM HIỆU

 HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Thị Sơn

 

 

 

 


Duy Tan, BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2012 – 2013 - Tin tức sự kiện. Truong THCS, THPT Duy Tan, Truong hoc, Truong Tu Thuc, Hoc sinh, Thay co, Lien thong, Khai giang, Nam hoc 2010-2011, Thoi khoa bieu, Tra cuu ket qua hoc tap, Xem diem, Ky nang hoc tap, Du hoc, De thi, Dap an, Hoc phi, Noi tru, Ban tru, Ghi danh truc tuyen, Dai hoc, Cao dang, Trung cap
Các tin khác
Đầu trang