Bài giảng mới nhất

ASEAN Tầm nhìn & thách thức

TS Nguyễn Thị Sơn

BLVH Thơ Tây Tiến - Quang Dũng

Nhà giáo Nguyễn Đình Đại

Hội nhập & Toàn cầu hoá

TS Nguyễn Thị Sơn

Điều ước và các tổ chức Quốc Tế

TS Nguyễn Thị Sơn

Chứng chỉ

Khoá học COURSERA

Học và nhận chứng chỉ Quốc Tế ngay tại trường.

Introduction to HTML5

Course 1 of 5 in the Web Design for Everybody (Basics of Web Development and Coding).

English

Tricky English Grammar

Course 3 of 4 in the Learn English: Intermediate Grammar Specialization.

Graphic Design

Course 2 of 4 in the Effective Communication: Writing, Design, and Presentation Specialization.

To top