Tuyển sinh 0918 933 298

Giới thiệu về Trường THCS, THPT Duy Tân

 • Hội đồng quản trị

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  Tiến sĩ, Luật gia    NGUYỄN THỊ SƠN       Chủ tịch HĐQT

   


  Ông    NGUYỄN ĐÌNH ĐẠI   Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị

   

Liên hệ (028) 6299 7101