Tuyển sinh 0937492712

Giới thiệu về Trường THCS, THPT Duy Tân

 • Ban giám hiệu

  BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

   

  Tiến sĩ  Nguyễn Thị Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

   
   

  Ông Nguyễn Đình Đại - Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

   

   

   

  Ông : Nguyễn Văn Hiếu - Hiệu trưởng

Liên hệ (028) 6299 7101