Tuyển sinh 0918 933 298

Giới thiệu về Trường THCS, THPT Duy Tân

 • Ban giám hiệu

  BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

   

  Tiến sĩ  Nguyễn Thị Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

   
   

  Ông Nguyễn Đình Đại - Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

   

  Thạc sĩ  Phan Văn Đồng - Hiệu Trưởng

   

   Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Hiệu Trưởng

   

  Bà Bùi Thị Minh Ngoan -  Phó Hiệu Trưởng

   

   

Liên hệ (028) 6299 7101