ASEAN tầm nhìn và thách thức: Chương trình dành cho các bạn học sinh khối THPT - TS Nguyễn Thị Sơn

Bài giảng tích hợp nhằm bổ xung kiến thức và giới thiệu cho các em học sinh hiểu rõ các quy định, các chiến lược phát triển của cộng đồng chung ASEAN và các liên kết cần thiết giữa các quốc gia nhằm phát triển kinh tế thế giới trong tương lai, thúc đẩy nền hòa bình, an ninh và ổn định cho nền kinh tế chính trị, giáo dục, nâng cao các quy định để điều hành liên kết kinh tế thế giới với các thể chế chính trị và luật pháp minh bạch, công bằng xã hội giữa các quốc gia qua công nghệ 4.0

www.doanhtri.net

Lượt xem: 195