Giới thiệu các tiết môn sinh học của các em học sinh Trường THCS, THPT Duy Tân

Ngoài các giờ học chính khóa theo chương trình phân bổ của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo. Thầy Cô giáo Trường THCS, THPT Duy Tân luôn nỗ lực và đầu tư thời gian khai thác các chương trình và tài liệu khoa học trực tuyến trên internet với những hình ảnh và các thước phim sống động trình chiếu xen lồng với các bài giảng . 

Các em học sinh Trường THCS, THPT Duy Tân luôn rất thích thú và tập trung với các giờ thực nghiệm, thực hành đặc biệt là môn sinh học. Ngoài các kiến thức chính trong chương trình các Thầy Cô còn hướng dẫn các em tự lên kế hoạch học nhóm và khuyến khích các em chuẩn bị các bài thuyết trình tự tin trước lớp với tất cả các môn từ ngoại khóa đến chính khóa.

Ban Giám Hiệu Trường THCS, THPT Duy Tân xin được giới thiệu với Quý phụ huynh và các em học sinh một số các hoạt động trong học tập và sinh hoạt giảng dạy của nhà trường.

Video clip Các tiết dạy môn sinh học do Cô Quỳnh Diễm phụ trách giảng dạy

www.duytanschool.com   https://thptduytan.hcm.edu.vn/

 

 

Lượt xem: 469