Trường THCS-THPT Duy Tân xây dựng kế hoạch tổ chức dạy và học trực tuyến

Căn cứ công văn số 829/GDĐT-TrH ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn thực hiện hoạt động dạy học trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19; nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021 trước diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn học sinh tạm ngừng đến trường.
 
      Trường THCS-THPT Duy Tân xây dựng kế hoạch tổ chức dạy và học trực tuyến như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:
 
    - Giúp học sinh ôn lại kiến thức đã học ở học kỳ I và học kỳ II năm học 2020-2021.
    - Rèn cho học sinh kỹ năng tự học và tham gia học tập tại nhà thông qua các hình thức học tập khác nhau.
 
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
 
1. Nội dung ôn tập:
 
Ôn tập các nội dung kiến thức và kỹ năng cơ bản đã dạy ở đầu học kỳ II và nội dung chương trình tiếp theo năm học 2020-2021 đối với các môn: Ngữ văn, Toán; Tiếng Anh; Vật lý; Hóa học; riêng các môn Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với khối 12 theo hướng dẫn 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
2. Hình thức ôn tập:
 
Ôn tập trực tuyến cho học sinh  theo đơn vị khối, thông qua phần mềm hỗ trợ học tập trực tuyến Zoom meeting dành cho học sinh.
 
Video bài giảng, tài liệu ôn tập, bài tập làm tại nhà được các Giáo viên bộ môn chuyển đến và thông báo cho học sinh và phụ huynh qua email, nhóm Zalo, Cổng thông tin điện tử của trường.
 
III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 
1/ Ban giám hiệu:
 
- Xây dựng thời khóa biểu, phân công giáo viên hướng dẫn nội dung ôn tập, học sinh tự học và tự làm bài tập tại nhà.
- Xây dựng quy định về học tập đối với học sinh.
- Thông tin đến CMHS và học sinh phương án tổ chức học tập trực tuyến cho học sinh trong giai đoạn học sinh được nghỉ học nhằm phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona gây ra. Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả việc tổ chức dạy và học của giáo viên và học sinh.
 
2. Giáo viên bộ môn được phân công:
 
- Hướng dẫn và tương tác với học sinh ôn tập qua phần mềm hỗ trợ Zoom meeting, Zalo… tại phòng dạy online của Trường.
- Soạn Giáo trình và ghi hình bài giảng bằng Video gửi cho học sinh đăng trên website seaedi.us
- Cho bài tập và yêu cầu học sinh thực hiện tại nhà sau mỗi buổi dạy.
- Đánh giá kết quả thực hiện bài tập tại nhà của học sinh và báo cáo kết quả về Ban giám hiệu theo địa chỉ mail: nguyenvanhieu412@gmail.
- Đánh giá kết quả học tập trực tuyến của học sinh và rút kinh nghiệm  khi học sinh đi học trở lại.
 
3. Giáo viên chủ nhiệm lớp:
 
        Thông tin, phối hợp với CMHS, theo dõi, động viên nhắc nhở học sinh thực hiện tốt kế hoạch học tập trực tuyến của trường.
 
4. Bộ phận tin học:
 
      Hỗ trợ phương tiện, hướng dẫn kỹ thuật đăng nhập cho GVBM, GVCN, CMHS-HS, HS sử dụng phần mềm hỗ trợ học tập trực tuyến.
 
5. Học sinh:
 
      Tham gia tích cực và có trách nhiệm đối với lớp ôn tập; thực hiện đầy đủ yêu cầu của giáo viên theo thời khóa biểu.  
       Hoàn thành bài tập của mỗi buổi học tại nhà do giáo viên bộ môn cung cấp.
 
LỊCH HỌC & ÔN TẬP CỦA CÁC KHỐI LỚP 6,7,8,9,10,11 & 12
 
 
BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THCS, THPT DUY TÂN
 

Bài giảng tích hợp cho các bạn học sinh khối lớp THPT, đặc biệt dành cho các em học sinh khối lớp 12

Với các kiến thức cơ bản và là nền tảng chuẩn bị kiến thức cho công dân toàn cầu, hội nhập với thế giới mới. Bài giảng tích hợp cho các bạn học sinh khối lớp THPT,  đặc biệt dành cho các em học sinh khối lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông bao gồm các môn Giáo dục Công dân - Lịch Sử - Địa lý - Văn hóa - Luật pháp....

Kính mời Quý phụ huynh và các em học sinh cùng tham khảo video do Luật Gia TS Nguyễn Thị Sơn trình bày trên youtube.com hoặc tham khảo bài có đăng trên website www.duytanschool.com và website của Viện IBLA - doanhtri.net và seaedi.com

 
Lượt xem: 195